Force Honesty into CNN 11/20

…by blocking them using Parental Control!
…by deleting any CNN (and other MSM) apps!
…by never clicking any links to CNN!

(Scroll down for Norwegian version)

Nazi Propaganda Minister Joseph Goebbels in Hitler’s Germany said:

If you tell the same lie enough times, people will believe it; and the bigger the lie, the better.

And as we know; those who don’t learn from history, are doomed to repeat it.

➽ You nitwit, basically uneducated, protesting, crybaby – you news churning bimbo with a $1,000 haircut, you propaganda jocking desk journalist and you cameraman standing in as “Trump protesters” in front of the camera;

you are the true FASCIST of today!

Winston Churchill was attributed with the quote:

The Fascists of the future will be the anti-fascists.

It wasn’t him who said it, but that’s beside the point. He could might as well have spawned that insight. He absolutely detested socialism, including nazism, and he was a Liberal, as in LIBERTY. And his insight into the totalitarian idea of Socialisms – such as Nazism has stood its test through time, and in this day and age, is more important than ever.

Mainstream Media – A flat out threat to Basic Human Rights, Freedom of Speech and Our Democracies.

The Media is often referred to as the 4. Power of The State. They are there to guard against totalitarian ideas that weakens and threatens or Basic Human Rights, Freedom of Speech and Democracies.

But Mainstream Media (MSM) and their phony editors and journalists have become nothing more than whores for dark, totalitarian forces with billions of dollars to spare, like the Soroses, Clintons, Obamas and Islamic Henchmen who would like nothing more than to see The Best Societies on Earth destroyed on a liberal bonfire of socialism, fueled by islamic forced immigration.

In the front line of this endless 24/7/365 stream of lies, slurs and propaganda is CNN.

But We The People of The West have one final VOTE up our sleeves. We can eliminate their propaganda by simply ELECTING them out. By Simply #VoteWallet. That’s right. Get that hashtag going. The People Power – The Silent Majority – just did it to lying, biased, slandering Pepsi and Macy’s last year (ConservativeTreeHouse.com)

On November 20th at midnight;

  • for those who have cable TV. Block Mainstream Media using The Parental Control Function. That will send a signal back to the cable companies and spread panick among advertisers and shareholders.
  • Delete any CNN and other Mainstream Media Apps
  • for the rest of us. Stop clicking on ANY links leading to CNN, MSNBC, BBC Washington Post, New York Times etc.!

Thank You for Standing Up For Freedom and Democracy!

Have COURAGE! Retweet and Share!

#BlackOutCNN

blackoutcnn

Norwegian:

Tving ærlighet inn i CNN

…ved å blokkere dem med funksjonen Foreldrekontroll på kabel-TV!
…ved å slette alle CNN apper!
…ved å aldri klikke noen linker til CNN!

Nazi Propaganda minister Joseph Goebbels i Hitlers Tyskland sa:

Hvis du forteller den samme løgn nok ganger, vil folk tro det; og jo større løgn, desto bedre.

Og som vi vet; de som ikke lærer av historien, er dømt til å gjenta den.

Du stupide, grunnleggende uutdannede, trassige, skrikerunge – du nyhetskvernende bimbo med 1.000 dollars hårklipp og du propagandajocky, skrivebordsjournalist og kameramann som spiller “Trump demonstrant” foran kamera;

-du er den sanne fascist i dag!

Winston Churchill ble tilskrevet sitatet:

Fascistene i fremtiden vil kalle seg selv antifascister.

Det var ikke ham som sa det, men det er uvesentlig. Han kunne like gjerne ha kommet med den innsikten. Han avskydde sosialismen, inklusive nazismen, og han var Liberal, som i LIBERTY (FRIHET). Hans innsikt i sosialismenes – slik som Nasjonalsosialismen Nazismens totalitære idé – har stått sin prøve gjennom tiden, og i disse dager er den viktigere enn noen sinne.

Mainstream Media – Rett og slett en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter, ytringsfriheten og våre demokratier.

Mediene blir ofte referert til som den 4. statsmakt. De er der for å beskytte mot totalitære ideer som svekker og truer grunnleggende menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokratier.

Men Mainstream Media (MSM) og deres falske redaktører og journalister har ikke blitt noe mer enn horer for mørke, totalitære krefter med milliarder av dollar til overs, som Soros-familien, Clinton-familien og Obama-familien å se det beste samfunn på jorden ødelagt på en liberalt bål av sosialisme, med tvungen islamsk immigrasjon som brensel

In the front line of this endless 24/7/365 stream of lies, slurs and propaganda is CNN.

But We The People of The West have one final VOTE up our sleeves. We can eliminate their propaganda by simply ELECTING them out. By Simply #VoteWallet. That’s right. Get that hashtag going. The People Power – The Silent Majority – just did it to lying, biased, slandering Pepsi and Macy’s last year (ConservativeTreeHouse.com)

I front på denne endeløse 24/7/365-strømmen av løgner, tilsvining og propaganda står CNN.

Men vi som folk i Vesten har en endelig STEMME opp ermene. Vi kan eliminere deres propaganda ved ganske enkelt å VELGE dem ut. Ved rett å slett stemme med lommeboka #VoteWallet. Riktig! Få den hashtagen i gang. Folkets Makt – Den Tause Majoriteten – gjorde nettopp dét mot løgnaktige, ensidige, tilsvinende Pepsi og det amerikanske varehuset Macy’s (ConservativeTreeHouse.com)

Den 20. november ved midnatt;

  • for de som har kabel-TV. Block Mainstream Media. Det vil sende et signal tilbake til kabelselskaper og spre panikk blant annonsører og aksjonærer.
    for resten av oss.
  • Slett alle mainstream media-apper på mobilene, og
  • slutt å klikke på noen linker som fører til CNN, MSNBC, BBC Washington Post, New York Times, og de norske mediekanalene!

Takk for at du står opp for frihet og demokrati!

Fatt MOT! Retweet og Del!

#BlackOutCNN