Welcome! Velkommen!

Welcome to Norway4TRUMP.com

Norwegian text below / Norsk tekst nedenunder

Norwegians, Americans and Norwegian Americans have always had a close relationship through peace and war, through poverty and prosperity. From the time where the first european, the Viking Eirik Raude discovered America (Vinland/Newfoundland) – and all the way through The Cold War – until today, many Norwegians have travelled to America to build  and defend our common heritage. Many Americans have travelled the oposite way across the Atlantic to work with and study with The Norwegian People, and to live and work with each other, learn from each other and build prosperity together.

Now we are at pivotal crossrads again. All the real liberal values are at stake, and the Time Is Up. Not only is America staring total war and anihilation in the face, but so does the entire Western Cultural Heritage and way of life as well.

The Time To Act Is Now.

We hope to strengthen the Norwegian-American cooperation through knowledge. We hope that Trump will win – it is the only way out of this mess – and that the relationship between Norway and America will strengthen further.

We hope and believe that Americans and Norwegian-Americans will understand that the same unsavory, self-appointed Establishment Elite, who sold America out, is the same Elite that has been chipping away at Norway. It is the same elite that gave Barack Hussein Obama the Nobel Peace Prize, even before he had shown which president he would be – and before his nefarious intentions became clear.

If the only information you get comes from Mainstream Media (MSM) – you will have formed a wrong and dangerous impression of who the two main candidates for becoming the 45. President of The United States are. One will build and make America prosperous again – the other will set us all on the course of anihilation.

 

In this short blog we hope to raise awareness of the divisive and very dangerous politician, Hillary Rodham Clinton, student of none other than the communist aggitator and “community organizer”, who has shown utter incompetence at just about everything she has done for the past 30+ years, except in dominating, and controlling the people around her. She was as Secretary of State under Obama responsible for the growth of the “Arabic Spring” and the spawning of Islamic State (IS / ISIS).

Now Hillary Clinton wants to USA, NATO and EU to engage in nuclear war with Russia in a dispute over Syria. This is happening now..! While her crony in The White House, Barack Hussein Obama has made executive orders to both stir up the masses, and take absolute control in such a case.

But above all, we hope to raise awareness of the tough, intelligent and highly successful businessman and philanthropist Donald J. Trump, with his brilliant talent for picking the right people to Getting Things Done & his vision to Make America Great Again, which ultimately is also a guarantor for a peaceful and prosperous future for our beloved Norway.

Valget er klart! Trump

Velkommen til Norway4TRUMP.com

Nordmenn, amerikanere og norskamerikanere har alltid hatt et nært forhold gjennom krig og fred, gjennom fattigdom og rikdom. Fra tiden hvor den første europeeren, vikingen Eirik Raude oppdaget Amerika (Vinland/Newfoundland), og hele veien gjennom den Kalde krigen, helt opp til våre dager, har mange nordmenn reist til Amerika for å bygge og forsvare vår felles arv. Mange amerikanere har kommet den andre veien over Atlanterhavet for å arbeide og studere med Det norske folk, og bo og arbeide med hverandre, lære fra hverandre og bygge velstand sammen.

Nå står vi ved et veiskille. Alle de virkelige liberale verdiene står på spill, og tiden er ute. Ikke bare stirrer Amerika den totale krigen og utslettelsen i øynene, men det gjør hele den Vestlige Kulturarven og levesettet også.

Tiden er inne for handling.

Vi håper på å styrke det norskamerikanske samarbeidet gjennom viten. Vi håper at Trump vil vinne – det er eneste utvei ut av dette uføret – og at forholdet vårt vil styrkes ytterligere.

Vi håper og tror at amerikanere og norskamerikanere vil forstå at den samme usmakelige, selv-utnevnte Establishment Eliten, som har solgt ut Amerika, er den samme eliten som har hamret løs på Norge. Det er den samme eliten som ga Barack Hussein Obama Nobels Fredspris, selv før han hadde vist hvilken president han kom til å bli – og før hans djevelske intensjoner ble klare for oss.

Hvis det eneste du får av informasjon stammer fra Mainstream Media (MSM) – vil du ha dannet deg et feil, og svært farlig bilde av hvem de to hovedkandidatene til å bli USAs 45. president er. En vil bygge og gjøre Amerika stort igjen – den andre vil sette oss på en kurs mot utslettelse.

I denne enkle bloggen håper vi å kunne øke bevisstheten om den splittende, rasistiske og svært farlige politikeren, Hillary Rodham Clinton, en student av ingen ringere enn kommunistagitatoren og “fellesskapsorganisatoren” Saul Alinsky. Politikeren Hillary Clinton har vist seg komplett inkompetent på omtrent alle områder de siste 30+ årene bortsett fra å dominere og kontrollere mennesker rundt henne. Hun var som utenriksminister, sammen med Barck Hussein Obama og deres venner i OIC, ansvarlig for fremveksten av “Den arabiske våren” og Islamsk Stat (IS / ISIS).

Nå vil Hillary Clinton at USA, NATO og EU skal gå til kjernefysisk krig med Russland over Syria. Dette skjer nå..! Mens kumpanen hennes i Det hvite hus har utferdiget presidentielle ordrer som både skal lage uro, og gi ham all makt hvis slik uro oppstår.

Men viktigst av alt, håper vi å øke bevisstheten om den tøffe, intelligente og svært suksessfulle forretningsmannen og velgjøreren Donald J. Trump, med hans brilliante talent for å velge de rette menneskene for å få ting gjort & hans Visjon for å gjøre Amerika stort igjen (Make America Great Again #MAGA), som ultimativt vil være garantien for et fredelig Norge i velstand i fremtiden.

Valget er klart! Trump!