TONIGHT MONDAY CWR#640 – Nuclear NATO member bows to islam

When you think you have seen it all in wimpy British Army adds: Expressing My Emotions – shows a soldier cry as he says goodbye to his family.Facing My Kryptonite – shows soldiers being cheered on during physical activity. It also shows a female leading.Can I Be Gay In The Army? – emphasizing acceptance of … Continue reading TONIGHT MONDAY CWR#640 – Nuclear NATO member bows to islam

LØSLAT TOMMY ROBINSON (Norwegian Text)

LØSLAT TOMMY ROBINSON Tommy Robinson har blitt arrestert og fengslet for å rapportere om muslimske overgrepsgjenger. En job han utfører uten hensyn til egen sikkerhet, mens han informerer befolkningen om alle feilgjerninger som begås i allahs navn. Han kjemper i motgang og rapporterer om saker som våre mainstream medier er for redde til å snakke … Continue reading LØSLAT TOMMY ROBINSON (Norwegian Text)